Xịn Xò Mới Nhất Đến Từ Autodeks – BIFROST Cho VFX

Nếu nói về Bifrost thì đây là một module rất hay về VFX của Autodesk Maya, bản thân mang trong mình là procedural system có thể tạo ra các kỹ thuật về Aero khói lữa, fluid dynamic tạo nước, biển …. và quan trọng tất cả đều sử dụng node base kèm có thể lập trình được, khả năng mở là thứ hướng đến của Bifrost trong Maya. Quan điểm của Bifrost mà Maya đang cố tạo ra là không cần CODE, thân thiện với artist sử dụng ngay. Mặc dù các visual programming cần tư duy về lập trình nhưng tất cả đều làm việc trên môi trường giao diện đồ họa node base, hoàn không phải thực hiện coding.

Hiện nay chỉ cần mua Maya là các bạn có ngay Bifrost để dùng, hoàn toàn không charge thêm phí.

tạo hiệu ứng procedural cả vải, scattering, volumetric, USD ngay trong Bifrost, hay tạo ra các animation deform theo rigging mà hoàn toàn không cần phải vất vã code. Đây là nội dung sẽ nói trong video dưới đây về các chức năng mới của Bifrost.

Bifrost là gì ?

Bifrost cho mọi 3D artist và TD có thể tạo ra rất nhiều những hiệu ứng VFX vô cùng phức tạp trong Maya một cách mau chóng và dễ dàng thông qua môi trường mới thiết kế là visual programming. TD giờ đây có thể tạo ra các graph (sơ đồ) thông qua Bifrost Graph Editor và đóng gói chúng để gửi cho các đồng nghiệp là artist sử dụng trong cùng dự án, trong cùng một scene và theo shot. Các artist có thể từ đó dễ dàng tạo ra cac hiệu ứng VFX cho phim cho game, cinematic là lữa khói, các vụ nổ, cát và cả tuyết ngay tức thì trong Maya.

Trước đây, Bifrost có các chức năng này:

  • Bifrost Fluids – chuyên về chất lỏng, như nước, là một framework procedural tạo ra chất lỏng simulation và các hiệu ứng aerodynamic sử dụng FLIP (fluid implicit particle) solver – FLIP là cùng chức năng với Houdini Fluid, Real Flow một phần mềm chuyên về nước, sử dụng một solver khác gọi là SPH.
  • BOSS là hệ thống làm ra biển simulation trong Bifrost.

Bây giờ với sự mở rộng cùng với Maya, Bifrost thêm các chức năng mạnh mẽ hơn sau đây:

  • Bifrost Graph là một môi trường hoàn toàn node-based, tạo ra được visual programming để bạn có thể dựng lên các sơ đồ procedural nhằm tạo hiệu ứng như cát, khói lữa, và các vụ nổ
  • bifcmd, đây là một công cụ để thực thi các sơ đồ procedural trực tiếp ngay trên command line.

Post Author: Vu Pham