Adobe CC Tăng Giá Chỉ Riêng Người Dùng Cá Nhân

Sau một thời gian sử dụng tại các thị trường Bắc Mỹ, Canada và Mexico. Theo như Adobe cho biết thì đã 5 năm qua, tất cả khách hàng đều có chính sách giá không thay đổi bao gồm các vùng Bắc Mỹ, Canada, và Mexico. Cũng như Creative Cloud (CC) luôn tiếp tục hoàn thiện và thay đổi tốt hơn, và lần này để tốt hơn nữa nên giá sẽ thay đổi đội lên vào ngày 16 tháng 04, năm 2018.

Điều này không ảnh hưởng ngay cho người dùng hiện tại mà sẽ được tính vào lần tới thanh toán khi thực hiện động thái renewal. Đổi lại các khách hàng cũng được lợi ích khi sử dụng các chức năng cao cấp từ các sản phẩm app sau đây: Adobe XD CC, Dimension CC, Character Animator CC, Photoshop Lightroom CC, và Spark

Find answers to questions about price changes to Adobe Creative Cloud for individuals in United States, Canada, and Mexico.

Cũng như câu hỏi liệu rằng ai sẽ ảnh hưởng ngay. Những người dùng trả phí theo tháng sẽ nhận đợt thay đổi giá đợt tới, với các người dùng theo năm thì chưa nhận thay đổi giá ngay. Người dùng cũng có thể tác động vào việc chậm quá trình thay đổi giá bằng cách thay đổi kế hoạch thanh toán từ tháng qua năm.

Thông tin thêm có thể xem tại website chính thức của Adobe

 

Post Author: Vu Pham