adobe CC Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Câu Chuyện 25 Năm Phát Triển After Effects

Trong ngày sinh nhật lần thứ 25 của After Effects, một trong những người phát triển đầu tiên – vẫn làm việc ở Adobe – đã chia sẽ họ gần như phá sản trước khi nó được phát triển, và cách nó tồn tại trong khi các đối thủ khác không thể. Adobe đã công […]

Adobe CC Tăng Giá Chỉ Riêng Người Dùng Cá Nhân

Sau một thời gian sử dụng tại các thị trường Bắc Mỹ, Canada và Mexico. Theo như Adobe cho biết thì đã 5 năm qua, tất cả khách hàng đều có chính sách giá không thay đổi bao gồm các vùng Bắc Mỹ, Canada, và Mexico. Cũng như Creative Cloud (CC) luôn tiếp tục hoàn […]