Biết Toán Vector Cho Blender Là Giỏi Geometry Node Luôn

Một trong các kiến thức nền cần có để làm motion graphics cho lẹ cũng như có thể đa dạng hóa được các animation rối, xoắn, tạo ảnh hưởng lên hàng hàng vật thể. Chưa hết, có kiến thức xong ứng dụng sử dụng Geometry Node kết hợp add-on Sverchok vẽ computational design hay parametric ứng dụng vào thực tế cũng tiện lợi luôn … sử dụng kiến thức toán vector có sẵn trong Blender.

Toán vector trong Blender không chỉ hữu dụng cho riêng Blender mà từ đó bắt cầu qua video game với Unreal Engine cũng dễ dàng thư thái, hay sử dụng Houdini cũng thấy bình thường thoải mái khỏe re để làm các simulation khói lữa miệt mài …

Video tutorial hướng dẫn biết cơ bản toán vector sau đây dành riêng giải thích trên giao diện và công cụ Blender, quá dễ luôn
Mà biết cái này xong thì quay qua làm 80 cái node shader vật liệu của Blender cũng khỏe re chứ đừng nói là chỉ làm geometry node.

Xong đó cũng là kiến thức ứng dụng để trở nên giỏi VFX & Real-time một cách mau lẹ nhanh chóng, toán mà, đồ họa máy tính nói chung và Blender được xây dựng hoàn toàn dựa trên toán.

Thêm, nguyên playlist tutorial ứng dụng Math node vào trong Blender shader, tha hồ mà quẫy ra mấy cái lạ trưng với shader trong Blender. Ví dụ video giải thích các node toán Math mới thêm vào từ sau Blender 2.82
Cứ tưởng tượng kiểu shape motion graphics như tutorial sau đây chắc chắn có Math vào dễ ăn ngay
Một trong các cách lấy được animation loop hoàn hảo, ví dụ cứ mỗi 5 frames chạy một lần, hoặc sau 10 frames thì chạy 1 lần, 5 frames thì làm cái khác, đó chính là dùng modulo, chính là phép chia có dư và dùng số dư làm điều kiện. Để thể hiện phép toán modulo người ta thường dùng chữ Mod hoặc dấu hiệu %. Ví dụ : 5%2=1. Toán modulo này về mặt hình học là tha hồ làm motion graphics nhé. Video giải thích trong Blender ở đây
Và thật ra có những thứ motion graphics, tạo tác mà cũng chả cần hiểu chỉ cần random nhảy vô với toán cũng ra đủ thứ quái lạ hấp dẫn mắt
Biết toán xong cái muốn tạo cho mình một cái plugin ? ok luôn học Python nhanh gọn lẹ với series sau đây biết Python biết viết Add-on luôn. Mà biết Python có nghĩa là có thể dễ dàng tiếp cận làm Machine Learning, AI, Deep Learning khỏe re, mở ra một chương mới, nghệ sỹ artist trở thành technical artist. Vị trí mà đi đâu công việc người ta cũng cần, ít cạnh tranh, lương thì không chỉ tính số mà còn phải có bonus, % huê hồng. Ai sẽ làm người thành công đây hỡi các artist, designer.
 

Post Author: Vu Pham