Bifrost Thực Hiện For Each Trong Visual Programming Graph So Sánh Trực Tiếp Với Houdini

Anh em nào dùng Houdini đều biết For Each của Houdini rất tiết kiệm bộ nhớ và thực thi nhanh trên mọi tác vụ. Đặc biệt xử lý nhiều điều kiện dựa trên điểm. Ví dụ copy một RBD Packed object sang hàng triệu điểm có trên một vật thể, hay scatter đá cuội dòng theo sườn đèo địa hình.

Và cũng tương tự như vậy, Bifrost có thể thực hiện để làm trong visual programming graph của mình, ngay trong Maya, ở đây tác giả đang muốn có ý so sánh về việc duyệt dữ liệu, lặp dữ liệu thông qua xử lý các mảng dữ liệu chứa các dữ liệu cấp thấp của các geometry hay các thuộc tính cần tính. Bản thân Bifrost hiện nay đang đẩy nhanh tiến độ và đầu tư vào framework procedural giúp cho Maya trở thành một công cụ không chỉ thực hiện đơn thuần công việc design mà còn có thể làm được các việc technical development nặng nhọc theo kiểu node base và trên graph system.

Theo tác giả: 

Mảng là một tập hợp của cùng một kiểu dữ liệu. Mảng là linh hồn của một ngôn ngữ lập trình. Mảng là một cấu trúc dữ liệu quan trọng kiểm soát dữ liệu bên dưới. Độ phức tạp của mảng xác định hiệu suất của phép tính.

Cốt lõi của dữ liệu bifrost là các mảng, bao gồm mảng một chiều và mảng nhiều chiều. Việc kiểm soát độ sâu của mảng được tăng cường trên các node: duyệt mảng, lặp mảng, hoạt động mảng, giảm số chiều và mảng tăng chiều, v.v. có thể dễ dàng hoàn thành. Ưu điểm là có thể điều khiển mảng (kể cả mảng đối tượng bif) một cách trực quan và chính xác, nhưng nhược điểm là cần học một chút kiến ​​thức lập trình.

Tác giả đánh giá về Houdini so với Bifrost: thiết kế node houdini làm suy yếu thao tác trực tiếp của các mảng. Có một số nút thao tác trực tiếp với mảng như sop dop vop. Các vòng lặp là cần thiết trong vop để thực hiện các phép toán trên mảng. Vop thực chất là một vòng lặp for, duyệt qua mảng thuộc tính. Ưu điểm của điều này là có lợi cho sự hiểu biết của các nghệ nhân trung cấp và trung cấp, nhưng nhược điểm là không có lợi cho việc điều khiển chính xác mảng của các kỹ thuật viên cao cấp. (như vậy tác giả đang muốn nói so sánh thuần túy kỹ thuật – Technician, không quan tâm tới artist làm gì ? Houdini là một phần mềm cân bằng nhẹ đươc giữa Art và Tech, quá thuần tech thì sẽ không có artist dùng, quá thuần art thì các artist sẽ rất vất vã chỉnh đốn một số dữ liệu cơ bản như kiểu Cinema 4D)

Bifrost giỏi trong việc phát triển các chương trình lớn, phức tạp và hiệu suất cao và hoạt động trên dữ liệu cơ bản của các đối tượng, trong khi Houdini thiên về hoạt động trên dữ liệu cơ bản của các đối tượng.

Trên đây là hiểu biết cá nhân về Houdini và Bifrost, ngoại trừ ngôn ngữ mã gây khó chịu. Mỗi phần mềm có triết lý thiết kế riêng, mỗi ưu điểm và nhược điểm riêng. Những điều trên không phải tất cả đều đúng, nhưng chỉ mang tính chất tham khảo để học cả hai.

Post Author: Vu Pham