Các Công Nghệ Cho Game Của Nvidia Sử Dụng GPU Real Time Unreal Engine Mà Chắc Bạn Chưa Biết

Các plugin này của Nvidia và đã tồn tại được nhiều năm, vẫn không ngừng phát triển, đặc điểm của các plugin này chỉ ứng dụng cho GPU của hãng nên có lẽ đó là lý do ít phổ biến trong thế giới làm game thế giới hiện nay.

Ví dụ như Unreal Engine hiện tại có phần destruction chaos tàn phá đồ đạc mà hãng đã giới thiệu hồi đầu năm, hiện nay vẫn chưa đưa vào engine, ai muốn dùng thì phải tự compile code, tuy nhiên Nvidia có Blast. Một plugin chạy trong Unreal Engine, phản ứng tức thời cho destruction trong game, rất physic. Các bạn phát triển game có thể tìm thêm với từ khoá và thông tin đã cung cấp để mày mò.

Rồi Nvidia cũng có Flow dành cho thực hiện các hiệu ứng fluid real time thông qua DirectX 12

Kế tiếp ta có Flex

Gần nhất có video game Far Cry 4 chạy tất cả chức năng này đồng thời

Thông tin về Nvidia Flow tháng 10, 2020 ở đây

https://developer.nvidia.com/nvidia-flow

Tất cả các tài nguyên này giờ nằm trong hệ sinh thái Omniverse mà trong tháng 10 này, Nvidia đang mở Beta. Hỗ trợ các renderer tương thích với tiêu chuẩn của Pixar USD chạy thông qua kiến trúc Hydra bao gồm hỗ trợ Arnold, Houdini’s Karma renderer, và RenderMan.

Post Author: Vu Pham