CG 101: Animatic là gì?

Animatic là một bước quan trọng trong quy trình thực hiện Animation, để giúp câu chuyện, ý tưởng, hình ảnh, âm thanh và chuyển động. Animatic giúp tiết kiệm thời gian giải thích ý tưởng và nếu có cảnh (frame) nào không phù hợp hay cần chỉnh sửa, chúng ta dễ dàng phát hiện kịp thời.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về Animatic trong video sau đây nhé!
Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo