CG 101: Định nghĩa về rigging

Rigging là một yếu tố thiết yếu – sống còn trong qui trình làm phim hoạt hình 3D CG, không có Rig với những bộ điều khiển – controller linh hoạt tương ứng, nhân vật của bạn đã thiếu hẳn sức sống, hoặc đó chỉ là một khối mô hình 3D CG không có linh hồn, cũng như với một bộ thiết kế điều khiển – controller trong Rig liên hoạt sẽ giúp cải thiện qui trình làm phim hoạt hình rất nhiều.

Trong bài học này, chúng ta sẽ hiểu hơn về quá trình rigging

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo