CG 101:  Displacement map là gì?

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Displacement map trong thiết kế đồ họa 3D.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo