CG 101: Rendering là gì?

Render (kết xuất đồ hoạ) là một quá trình kiến tạo một mô hình (hoặc một tập hợp các mô hình) thành một cảnh phim hoặc hình ảnh nào đó. Mô hình là mô tả của các đối tượng ba chiều bằng một ngôn ngữ được định nghĩa chặt chẽ hoặc bằng một cấu trúc dữ liệu.

Để có thể hiểu rõ hơn vê rendering chúng ta cùng đến với video sau đây:

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo