Cùng Tải Về Thư Viện Pixar USD File Demo Của NVIDIA Omniverse

Trước đây khi trình diễn về Nvidia Oniverse, công nghệ tích hợp pipeline từ Pixar USD vào Omniverse của Nvidia. Các họa sỹ đã tạo ra một scene demo với rất nhiều đồ vật trong một căn gác cũ. Hiện nay toàn bộ dữ liệu đó đã được Nvidia công bố và cho phép tải về miễn phí với định dạng file pipeline USD

Các bạn có thể tải tài nguyên ở đây: https://developer.nvidia.com/usd

Toàn bộ asset trong hình ảnh này, các bạn tải về miễn phí. Link tới art gallery của họa sỹ đã tạo ra toàn bộ tài nguyên này

kết quả sau cùng tạo ra rất ấn tượng

Post Author: Vu Pham