Định Dạng USD Đổi Tên Thành Open USD Để Không Nhầm Với Đơn Vị Đô La Mỹ

Các đơn vị đồng phát triển USD đã thống nhất đổi tên (rebrand) lại thành OpenUSD. Dễ hiểu và tránh nhầm lẫn cho quá trình tìm kiếm thông qua internet, nhất là nhầm với đơn vị tiền tệ của Mỹ là US Dollar (Đô La Mỹ). Liên kết định hình mới tại đây: https://openusd.org/release/index.html

Có thể tìm hiểu bài viết cũ để biết OpenUSD hay Pixar USD là gì.

Trong quá trình phát triển và dần mở rộng đưa định dạng cùng hệ hạ tầng kỹ nghệ USD (Universal Scene Description) vào trong lĩnh vực sản xuất (pipeline) VFX & Animation. Từ đầu khởi xướng bởi hãng phim hoạt hình Disney Pixar, cũng chính là tác giả phát triển ra định dạng này đã giúp cho rất nhiều những studios và các cá nhân artist trên toàn thế giới có thể trao đổi các shot các sequence trong quá trình sản xuất làm việc chở nên thật sự dễ dàng hơn.

Adrien Lamber cho coi xem trong lĩnh vực VFX & Animation thì vì sao các studios phát triển sản xuất kỹ xảo hàng đầu đều sử dụng OpenUSD vào trong pipeline sản xuất

Khác với tiêu chuẩn file FBX hay Alembic, định dạng OpenUSD có thể giúp trao đổi hẳn một scene qua lại giữa các “host” hay được biết là hệ thống gói phần mềm phục vụ sản xuất CGI khác nhau, các scene này sẽ bao gồm các shot, các sequence, nó giúp cho việc thống nhất một tiêu chuẩn, bảo tồn dữ liệu, bảo tồn cấu trúc dữ liệu, đặt tên, hệ thống meta data luôn thống nhất, là các yếu tốt cốt yếu giúp đẩy nhanh năng suất, phát huy khai phá sáng tạo trong lĩnh vực VFX & Animation.

Autodesk Maya có tung ra video vô cùng đơn giản dễ hiểu hướng dẫn về OpenUSD với scence cái bếp tiêu chuẩn

Không riêng gì VFX và animation, làm phim quảng cáo, sản xuất video, mà hiện nay ngay cả nghành sản xuất video game, các dự án phát triển real-time interactive sử dụng các engine phổ biến như Unreal Engine, Unity cũng đang đẩy mạnh phổ biến định dạng OpenUSD, đặc biệt trong lĩnh vực VR/AR nó giúp rất nhiều cho triển khai trên di động, thiết bị cầm tay phục vụ giáo dục, tuyên truyền, giải trí, tăng cao trãi nghiệm người dùng.

Video ứng dụng OpenUSD thông qua Omniverse, Unreal Engine kết hợp với kỹ nghệ NeRFs để mô tả scene realistic trong engine game

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *