Feedback Port Bifrost Trong Maya

Với sự phát triển đáng kể của Maya từ đầu năm tới giờ cho Bifrost trong đó các artist đến từ Trung Quốc, Đài Loan đang liên tục mở các video online trên mạng và cho thấy sự cạnh tranh gay gắt khi so sánh trực diện Bifrost tiện dụng thế nào so với Houdini. Lần này là so sánh VOP trong Houdini với Visual Programming Graph của Bifrost nhằm cho thấy hoàn toàn Bifrost có thể tự triển khai một Solver với các feedback port tạo ra các hiệu ứng particle đầy màu nhiệm, cũng như mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và dễ dùng hơn thông qua node base so với Houdini.

Post Author: Vu Pham