Houdini Tutorial Làm VFX Cơn Lốc Tornado

Jaron Wilding ở Rebelway đã có một video dài hơn 4 tiếng để hướng dẫn quá trình thực hiện hiệu ứng hình ảnh con lốc Tornado bằng Houdini. Có thể xem theo và học các kỹ thuật, về việc thiết kế visual design thì tùy theo mỗi cá nhân mong muốn.
Jaron Wilding cũng là người đã cùng tôi xử lý một pha kỹ thuật trong quá trình tôi làm VDB volume motion vector AOV render với Arnold trong Houdini

Post Author: Vu Pham