Hướng dẫn animate pattern với Fracturing trong Cinema4D

Đây là video hướng dẫn do Jonas Pilz thực hiện
Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo