Fracturing Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn animate pattern với Fracturing trong Cinema4D

« 107.Assign Materials… « Trở về danh mục 109.materials color swatches » Đây là video hướng dẫn do Jonas Pilz thực hiện Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 107.Assign Materials… « Trở về danh mục 109.materials color swatches »

Posted in: UncategorizedTu Vo