Hướng Dẫn Làm Giọt Sương Đọng Trên Lá 3DS Max TyFlow

Video nhiều phần hướng dẫn thực hiện trong 3DS Max làm giọt sương đọng trên lá
Phần 2 sẽ hướng dẫn làm animation
Và một cái video hướng dẫn simulation nước nhiều màu ngay trong 3DS Max nhanh gọn
 

Post Author: Vu Pham