Là Techical Artist Nên Coi Youtube Channel Về Shader Này [Unreal Engine]

Một youtube channel tuyệt vời về shader cho mọi real-time technical artist. Đây là lượng tài nguyên vô cùng phong phú và rất đáng trân trọng đem lại từ tác giá Ben Cloward. Ông là một technical artist đã hơn 20 năm kinh nghiệm và hiện đang làm việc tại Unity, tuy nhiên ngay tại Youtube channel của ông với các hướng dẫn thực hiện phù thủy về shader thì lại dùng Unreal Engine. Với 40 video nói về shader đủ để khám phá vô vàn cái hay của việc tạo tác shader với Blueprint ngay trong Unreal Engine.

Trong youtube channel của tác giả còn khá nhiều những tài liệu hay, là technical artist thì nên tìm hiểu thêm.

Link của tài nguyên: https://www.youtube.com/playlist?list=PL78XDi0TS4lEBWa2Hpzg2SRC5njCcKydl
Post Author: Vu Pham