Shader Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Thiết lập Shader trong Cinema4D

« 30. Deformed Editing… « Trở về danh mục 32. Rename nhanh chóng… » Có nhiều materials tiêu chuẩn trong Cinema4D, nhưng với những về mặt chuyên biệt sẽ cần nhiều thao tác hơn. Thiết lập Shader rất có ích trong trường hợp này. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 30. Deformed […]