Shader Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Là Techical Artist Nên Coi Youtube Channel Về Shader Này [Unreal Engine]

Một youtube channel tuyệt vời về shader cho mọi real-time technical artist. Đây là lượng tài nguyên vô cùng phong phú và rất đáng trân trọng đem lại từ tác giá Ben Cloward. Ông là một technical artist đã hơn 20 năm kinh nghiệm và hiện đang làm việc tại Unity, tuy nhiên ngay tại […]

Thiết lập Shader trong Cinema4D

« 30. Deformed Editing… « Trở về danh mục 32. Rename nhanh chóng… » Có nhiều materials tiêu chuẩn trong Cinema4D, nhưng với những về mặt chuyên biệt sẽ cần nhiều thao tác hơn. Thiết lập Shader rất có ích trong trường hợp này. Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 30. Deformed […]