NVDIA Với Công Nghệ RTX Real Time Ray Tracing Và AI DLSS Đã Giúp Diễn Họa Thiết Kế Kiến Trúc Thế Nào

Qui trình thiết kế kiến trúc ngày nay là từ khi khách hàng chấp thuận thiết kế đến ra diễn họa thiết kế kiến trúc để trình bày các chi tiết có trong thiết kế, thường những giai đoạn này sẽ sử dụng phần mềm có khả năng thể hiện chính xác, thời gian thực sử dụng ray tracing. D5 Render là một ứng dụng render sử dụng GPU Real Time Ray Tracing, có thể phản hồi ngay tức thì, xóa bỏ thời gian chờ đợi từng mỗi thay đổi mà các kiến trúc sư phải chịu đựng, cũng như chính các thời gian chờ đợi render chỉ với mỗi thay đổi nhỏ tạo áp lực và chi phí tốn kém lên phát triển công trình, điều này D5 render đã giúp tối thiểu và thay đổi hoàn toàn cách làm việc. Nhanh và ngay tức thì chuẩn xác.

Với sự hỗ trợ của DLSS ngay tức thì các phiên bản render khổ nhỏ sẽ được up-scale thành khổ lớn và vẫn chi tiết rất cao, đầy đủ reflection.

Trước đây 1 khoảng thời gian ngắn, D5 Render đã tung ra phiên bản Close Beta để so sánh với chính các phiên bản trước

Post Author: Vu Pham