NVIDIA Kính AR (Không Phải VR nhé) Cho Người Bệnh Mắt Như Cận, Viễn, Loạn

Trong hội chợ triễn lãm năm nay 2019, NVIDIA đem đến rất nhiều nghiên cứu và các hoạt động quảng bá của hàng trong những nghiên cứu cũng rất rình rang. Trong đó ngoài những paper của Alexander Keller hay Mesh Shader thì còn có kính AR thời gian thực.

Đặc điểm công nghệ này là nó sẽ khớp hình với hệ thống mắt qua các thiết bị kiểm tra con ngươi, đưa hoạt động trãi nghiệm AR phong phú hơn bao gồm cho những người có bệnh về mắt như cận, viễn ..

Và sản phẩm prototype này ngay tại hội chợ Siggraph 2019 hôm nay

Post Author: Vu Pham