Siggraph 2019 Course Của Alexander Keller

Liệu về vấn đề về rendering, máy học và giải thuật Ray Tracing, một  đề tài nổi bật của năm 2018 và 2019 đã chấm dứt chưa khi ngày ngày hàng loạt phần cứng đang tiếp tục sản xuất và tung ra thị trường thương mại. Thông thường mỗi lượt như thế thì việc nói về giải thuật coi như xong, chỉ còn phần phát triển về tối ưu phía sản xuất, đáp ứng thị trường trong tương lai nhưng xem ra về chuyện này vẫn còn nhiều thứ cần tiến hóa. Siggraph năm nay, Alexander Keller tại NVIDIA đem lại nhiều thông tin nói về việc này.

Alexander Keller là giám đốc nghiên cứu tại NVIDIA, dẫn đầu về các hoạt động nghiên cứu render cao cấp tại đây. Trước đây anh ta là Trưởng Ban Khoa Học về hình tượng, nơi mà anh ta làm công việc nghiên cứu và thiết kế ý tưởng của các sản phẩm, chiến lược tương lại bao gồm thiết kế ra trình render Iray. Thông thường Alexander Keller được biết đến như giáo sư về đồ họa máy tính và khoa học thông tin tại trường đại học ULM, nơi anh ta là đồng sáng lập UZWR (Ulmer Zentrum für wissenschaftliches Rechnen và đã có nhiều giải thưởng lớn cho thành tựu giáo dục, giảng dạy. Alexander Keller là tiến sỹ về khoa học máy tính, đã có chứng nhận hơn 25 bằng sáng chế, và phát hành hơn 50 nghiên cứu (paper) trong lĩnh vực ứng dụng phương pháp render quasi-Monte Carlo, hình ảnh render thực (photorealistic) sử dụng ray tracing và máy học. (Thêm thông tin ở đây)

Đây là liên kết dẫn đến slide của Alexander Keller phổ biến và sẽ nói chuyện trong tuần này tại Siggraph 2019. Link ở đây về Are We Done With Raytracing

 

Post Author: Vu Pham