Particle Effects Vô Cùng Lăng Lệ Qua Góc Nhìn Kỹ Thuật Nâng Cao Với Blender

Đây không phải kiểu tutorial làm từng bước, mà cần người dùng Blender ít nhiều đã biết sử dụng Blender và cùng với tác giả tham khảo các phương án và tự tiến hành làm các hiệu ứng với kết quả có thể tương tự hoặc tự do tạo tác. Trong phần video này các hướng dẫn về kỹ thuật như kiểu vặn nút nào, bật nút thế nào đều gần như bỏ qua – hiểu như người dùng Blender đã biết làm.

Thông qua thumbnail của video có thể dễ dàng nhận ra tác giả đang muốn tạo ra những hiệu ứng particle trong Blender tương tự như phim Lucy – click vô đường dẫn link đến kết quả hiệu ứng FX particle trong phim Lucy.
Post Author: Vu Pham