Phát Triển Post Process Chi Tiết Lên Bề Mặt Surface Liquid Simulation Low Res

năm #Siggraph2020 có cái paper này rất độc, là dùng toán nhân tử Lagrangian tìm cực tiểu và cực đại của giá trị ép (pressure) trên mỗi vị trí của chất lỏng cục bồ nhắm đánh giá và deform mặt nước, ứng dụng vào build bề mặt cho fluid simulation
Sắp hết cái thời dùng displacement cho bề mặt nước biển rồi sau ta.

https://www.youtube.com/watch?v=e7SqHnfV8rI

Cái paper phát triển nghiên cứu apply post process lên mesh surface của liquid simulation giúp giảm thiểu thời gian simulation nước này về với Weta rồi nha, video phát hành trên youtube này có lỗi**. Sau đó đội ngũ phát triển đã update lại với các phiên bản sau khi có Weta xuất hiện.
Link: https://visualcomputing.ist.ac.at/publications/2020/WaveCurves

Phiên bản hiệu đính (Errata) của paper ở đây: http://pub.ist.ac.at/group_wojtan/projects/2020_Skrivan_WaveCurves/results_errata.zip

Tài liệu hiệu đính (errata) của paper:
http://pub.ist.ac.at/group_wojtan/projects/2020_Skrivan_WaveCurves/wave_curves_errata.pdf

Post Author: Vu Pham