siggraph 2020 Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Tư Liệu Về AnisoMPM Cơ Chế Thể Hiện FX Xé Thực Phẩm, Trái Cây Được Công Bố Miễn Phí

Phần giải thuật, toàn bộ paper và các video giới thiệu về solver thể hiện animation cơ chế hủy hoại, lột, xé tan te tua một vật thể như thức ăn, trái cây… đang được công bố miễn phí, toàn bộ nghiên cứu được phát hành cho tất cả mọi người tham khảo. Đây là […]

Phát Triển Post Process Chi Tiết Lên Bề Mặt Surface Liquid Simulation Low Res

năm #Siggraph2020 có cái paper này rất độc, là dùng toán nhân tử Lagrangian tìm cực tiểu và cực đại của giá trị ép (pressure) trên mỗi vị trí của chất lỏng cục bồ nhắm đánh giá và deform mặt nước, ứng dụng vào build bề mặt cho fluid simulation Sắp hết cái thời dùng […]

Nâng Cao Tìm Hiểu Về Monte Carlo Rendering: Gia Tài Của Nhà Nghiên Cứu Lừng Danh Jaroslav Křivánek (Khóa Học Tại SIGGRAPH 2020)

Jaroslav Křivánek là một nhà nghiên cứu được tôn trọng và vô cùng nổi tiếng. Trong suốt những gì ông đã công bố và đóng góp vào lĩnh vực khoa học máy tính về giả lập ánh sáng di chuyển, bản thân anh cũng tạo ra những làn sóng và xu hướng tạo cảm hứng […]