Project Titan: Tư Liệu Houdini RBD Cho Unreal Engine Steven Knipping

Với lượt tutorial mới về Project Titan – một trong các project mà SideFX đã đầu tư rất nhiều, số lượng nhân lực tham gia lớn với nhiều kỹ nghệ mới, công cụ mới được phát triển phục vụ cho mục tiêu cung cấp tư liệu procedural, dynamic cho Unreal Engine để làm video games. Cho đến nay SideFX vẫn gọi Project Titan là Tech Demo, trình diễn kỹ nghệ https://www.sidefx.com/titan/.

Với video Titan của tháng 5 này chúng ta được gặp lại Steven Knipping sau một thời gian vắng bóng trên vũ đài hướng dẫn làm Houdini ứng dụng thực tiễn (Applided Houdini), trở lại với nội dung vô cùng quen thuộc RBD – Rigid Body, lần này sẽ là rig một hệ thống destruction phương tiện, cụ thể là đoàn tàu có trong scene layout Project Titan. Sau khi setup Rig và thiết kế simulation các phương diện visual destruction xong thì chuyển qua Unreal Engine sử dụng Vertex Animation Texture – VAT là một tấm texture với những pixel sẽ chứa các thông tin về transformation, rotation của mesh geometry đã có animation, giúp các engine game sử dụng vào mục đích thực hiện mesh deformation, mesh transformation theo thời gian (animation) mà không cần tốn quá nhiều tài nguyên tính toán. (Một video của SideFX có giải thích về cách sử dụng và VAT là gì https://youtu.be/3ep9mkwiOjU)

Train Deformation Simulation With VATS – Phần Introduction
Toàn bộ phần tutorial được Side FX đăng lên ở đây, bao gồm file dự án: https://www.sidefx.com/tutorials/project-titan-train-destruction-fx/

Được biết đáng lý trong năm nay Steven Knipping sẽ có thêm một dự án tutorial nữa ra mắt trên CgCircuit, tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì mới. Gần như ai đến với Houdini thực tập dynamic đều làm quen các tutorial series Applied Houdini so Steven Knipping thực hiện. Các tutorial ban đầu tuy đơn giản nhưng càng theo dõi thì dễ dàng nhận ra đó là các phương thức được Steven thực hiện tại các major studios đặc biệt trong sản xuất với nhiều phương cách đơn giản, thông minh. Theo dõi toàn bộ video tutorial của Steven Knipping ở đây: https://www.appliedhoudini.com/

ví dụ hình ảnh một tấm texture chứa các thông tin của vertex về việc animation nhằm để thực hiện transformation, deformation các geometry/mesh. Tấm texture càng lớn, càng chiếm tài nguyên, texture lớn là do mesh có high poly count hoặc số frame animation quá nhiều

Phần Vertex Animation Texture, Epic Games đã từng đăng tải video liên quan, giới thiệu về Project Titan: https://youtu.be/tG7tzwNSgS0

Phần SIDEFX LAB có trình bày guide hướng dẫn sử dụng thực tế ở đây với VAT

  1. Phần 1: https://www.artstation.com/artwork/zOyke6
  2. Phần 2: https://www.artstation.com/artwork/5XJZV8

Cách để chuyển Vertex Animation Texture của một flip simulation từ Houdini sang Unreal Engine
 

Post Author: Vu Pham