Pyro Houdini 18.5 Minimal Solver, Update Axiom Fluid Solver Plugin

Minimal Pyro Solver

Một số thông tin các bồ làm pyro cần biết cho phiên bản Pyro minimal solver mới kỳ này của Houdini. Được biết là nâng cấp viewport, thêm shader xịn xò, hỗ trợ làm prototype nên nhanh hơn rất nhiều so với pyro truyền thống làm production (tuy nhiên làm chất lượng vẫn chạy Pyro truyền thống nhé).

Tổng quan Houdini 18.5 link ở đây. Còn dưới đây là view port hiển thị Houdini 18.5 phần pyro minimal solver. 

Minimal Solver cho Pyro | Không có hỗ trợ Sparse nhé –  Để Nguyên Không Dịch Để Anh Em Dễ Hiểu Hơn

 •   Bound resize + closing off ends (rất quan trọng nếu lỡ bị leak data)
 •   Mask occupancy masking – the actual sparse part
 •   Resetting collisions
 •   Reflected advection
 •   Matching the speed to the density
 •   Scaling of forces
 •   Building collision masks + resetting of masks
 •   Advanced pressure projection, it replaces with a project non divergent
 •   Hourglass filtering -> có thể là cái filter này trong Houdin 18
 •   Error reporting on the OCL, active and sparse domains.

Tuy nhiên làm 3D không phải chỉ để nhanh, nhanh chỉ là một phần cho đỡ chờ đợi và nản chí. Cái có thể làm thối chí và rất không happy chính là việc làm xấu hoắc mà không biết sửa cách nào hay thiếu hẵn kỹ năng art design.

Với Pyro cũng thế, mặc dù có thể tạo ra được technical khói lữa nhưng nếu shader không chất thì không cách chi tạo ra được những hình ảnh thu hút. Tại các studio lớn từ trước khi Axiom Plugin ra đời, việc tạo ra các shader riêng biệt cho các lữa, cho các vụ nổ là một độc quyền của các studio lớn, không leak ra ngoài. Các phương pháp này gần đây đã được công bố một cách im lặng, ai biết thì làm, đó chính là pyro shader. 

SideFX công bố Houdini 18.5 tích hợp sẵn vào ngay trong phần shader mới của hãng.

hình ảnh hiện thực shader pyro chuyên trị thường thấy trong phim do Mark Spevick từ Escape Studios thực hiện cho blog Before & After. https://beforesandafters.com/2020/10/21/vfx-tech-houdini-18-5/

Tutorial Và Các Hướng Dẫn

Cái minimal solver mới này phát triển cùng sự hợp tác của Nvidia nên có nanoVDB ngay bên trong cái Pyro – chạy bằng GPU. Có thể thấy tin này đã công bố ra bởi chính Nvidia từ hồi SideFX chưa có bất cứ động thái gì tuyên bố về Houdini 18.5

https://blogs.nvidia.com/blog/2020/08/25/nvidia-siggraph/

“With NanoVDB being added to the upcoming Houdini 18.5 release, we’ve moved the static collisions of our Vellum Solver and the sourcing of our Pyro Solver over to the GPU, giving artists the performance and more fluid experience they crave,”

Axiom Fluid Solver - Plugin Cho Houdini Update Theo H18.5

Đồng thời điểm này, Matt Puchalla cũng có update plugin Axiom lên theo H18.5. (bài viết trước đây về Plugin Houdini, Axiom Fluid Solver chạy GPU)

Điểm đặc biệt của plugin là dùng NanoVDB cho cả phần sourcing đầu vào, tức source bằng GPU luôn, nhanh hơn nhiều tuỳ theo lượng VRAM mà các bồ có. Và so với H18.5 minimal Solver, Axiom cải tiến một bước là có hỗ trợ Sparse Grig Solver chạy trên GPU. Cái này Pyro H18.5 không có.

Các update mới của Axiom:

 • Source bằng nanoVDB – chạy GPU, nhanh hơn nhiều lần so với OpenVDB
 • Không có thay đổi gì về workflow thực hiện, việc sử dụng NanoVDB là tự động (trên H18.5 mà thôi)
 • Có thêm ID cho các máy nhiều GPU để định danh
 • Sửa lỗi xảy ra cho Turublence scale field thứ 2
 • Disturbance force được chỉnh lại để đúng chính giữa chứ không thiên về hướng nào

Link tải về: mattpuchala.com/axiom

Post Author: Vu Pham