RenderMan 24.1 Cập Nhật Và Bug Fixed Bao Gồm Hỗ Trợ Blender 2.93.1 (LTS)

Pixar vừa công bố bảng cập nhật mới 24.1 cho RenderMan, nhiều cập nhật và sửa lỗi sau 1 tháng Pixar phát hành chính thức RenderMan 24, chủ yếu là các lỗi khi ra public và những thứ không tương thích.

Link đến những thay đổi cập nhật ở đây: https://rmanwiki.pixar.com/display/REN24/Release+Notes

Có hỗ trợ cho Blender 2.93 LTS (chúc mừng người dùng Blender hâm mộ Pixar), đây là link đến thông tin: https://rmanwiki.pixar.com/display/RFB24/RenderMan+for+Blender+24.1

Ngoài ra Houdini cũng nhận được những thay đổi mới, như nâng cao khả năng sử dụng light trong viewport, xuất file OpenEXR với nhiều tùy chọn Metadata đi kèm và có hỗ trợ Python 3, thông tin chi tiết ở đây: https://rmanwiki.pixar.com/display/RFH24/RenderMan+for+Houdini+24.1#RenderManforHoudini24.1-What’sNew

Note Cho Phần Cài Đặt

  • Nếu như ai chưa cài phiên bản Non-Commercial thì cần cài RenderMan Pro Server trên trang chủ, link ở đây, chỉ cần một tài khoản vào forum của Pixar là có thể tải về link tải RenderMan 24.1
  • Khi cài đặt sẽ hiện thực phần cài đặt RenderMan Pro Server 24.1 (với các tùy chọn phần mềm đang có trong hệ thống như Blender, Houdini, Maya …)
  • Kế tiếp thì ngay tại thư mục download sẽ có một file Add-on cho Blender: RenderManForBlender-24.1_2180719.zip
  • Vào Blender cài Add-On và đổi Render sang RenderMan là sử dụng, xong truy cập link tài liệu training tutorial của Pixar để thuần thục hóa khả năng sử dụng RenderMan 24
  • Với phiên bản 24.1 có một thao tác phát sinh, cần phải thực hiện bảng patch cho RenderMan Pro Server, nếu không ngay khi thực hiện thao tác install add-on sẽ thấy báo lỗi. Phương pháp patch khá đơn giản, chỉ cần vào link github download phát hành 24.1 của RenderMan có file patch, Tải Về !
  • Chép các thứ có trong đó vào folder cài đặt RenderMan Pro Server, xong vào add-on Blender install lại là dùng được.
Từ trang Github Release của RenderMan

Note about patch.zip:
If you are running Blender 2.93 on Windows, please download patch.zip, unzip it, and copy both folders to,
C:\Program Files\Pixar\RenderManProServer-24.1

 

 

Post Author: Vu Pham