Background Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Hướng dẫn sử dụng Background ở chế độ Editor trong Cinema4D

« 68. Jiggle Deformer… « Trở về danh mục 70. Thiết lập Cloth… » Thủ thuật giúp background trông đẹp hơn trong chế độ editor view Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv « 68. Jiggle Deformer… « Trở về danh mục 70. Thiết lập Cloth… »