BBC Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

BBC – Sớm Được Coi HDR 4k Planet Earth II Với Công Nghệ HDR

Tháng 12, năm 2016 BBC biết sẽ dựa trên BBC iPlayer để stream 4 phút há hốc mồm Planet Earth II với chất lượng cao nhất đó giờ BBC từng truyền hình. Thử nghiệm trên những footage mới sẽ ở độ phần giai Ultra HD (UHD) và Hybrid Log-Gamma (HLG) trên những TV tương thích đã kết nối […]