truyền hình Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Những Tài Nguyên After Effects Cùng Thời Andrew Kramer VideoCopilot Và Motion Graphics Truyền Hình

Nhân sự kiện chợt nhớ nói về Andrew Kramer của VideoCopilot chuyên trị tutorial After Effects. Tôi chia sẻ thêm. Những người cùng thời làm tutorial trên mạng internet với Andrew Kramer (nội dung các trang và tư liệu trích dẫn ở đây bây giờ thì tôi không rõ thế nào nữa, giờ chắc chắn […]

Loạt ID TV Motion Graphics Của Nghệ Sỹ Người Nga

Các hình ảnh nhận diện thương hiệu truyền hình sử dụng motion graphics làm phương pháp thể hiện là một hoạt động rất phổ biến tại các môi trường truyền hình ở Châu Âu và Nga, các thiết kế sử dụng rất đa dạng và thường do một hay một nhóm nhỏ các nhà thiết […]

BBC – Sớm Được Coi HDR 4k Planet Earth II Với Công Nghệ HDR

Tháng 12, năm 2016 BBC biết sẽ dựa trên BBC iPlayer để stream 4 phút há hốc mồm Planet Earth II với chất lượng cao nhất đó giờ BBC từng truyền hình. Thử nghiệm trên những footage mới sẽ ở độ phần giai Ultra HD (UHD) và Hybrid Log-Gamma (HLG) trên những TV tương thích đã kết nối […]