dem bones Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Houdini: Công Cụ Dem Bones Tích Hợp Trong HDA SideFX Lab

Với việc đang tiến hành nhiều về truyền thông cũng như phát triển các công cụ vào bộ SideFX Lab (cung cấp miễn phí) dành cho người dùng Houdini sử dụng trong sản xuất phát triển video game. SideFX đã có rất nhiều động thái truyền thông và hỗ trợ kỹ thuật đến nhóm người […]