ea games Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Tính Co Giãn Của Cơ Thông Qua CG Từ Hệ Thống Hạt (Particle)

Đây là một paper (một sáng chế, một nghiên cứu của tiến sỹ, hậu tiến sỹ – ở Việt Nam post doc là giáo sư, ở nước ngoài không theo chức danh) của một giáo sư  (post doc) đã hoàn thành quá trình làm intern ở văn phòng Seed tại Los Angeles. Được EA công […]

Posted in: UncategorizedVu Pham