Jeff Orlowski Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Phần 3: Đến khó khăn do điều kiện tự nhiên

« 2. Phần 2… « Trở về danh mục 4. Phần 4 … » Sau đó thì việc di chuyển máy quay dưới nước một cách đúng kỹ thuật là vấn đề với đoàn. Orlowski chỉ  mới có 5 lần lặn trước đó. Ackerman là một thợ lặn chuyên nghiệp trước đó, nhưng sau khi […]

Phần 1: Ý tưởng làm phim xuất phát từ một viễn cảnh xấu trước mắt

« Trở về danh mục 2/ Phần 2 » Giải thưởng Phim tài liệu quay bằng công nghệ 4K-công nghệ thực hiện bởi vô số hệ thống máy quay và có giá hợp lý cho người xem khi phát hành. 1.Ý tưởng làm phim xuất phát từ một viễn cảnh xấu trước mắt. Dự án […]

Trải nghiệm công nghệ sản xuất phim dưới nước với Chasing Coral

» Phần 1: Ý tưởng làm phim xuất phát từ một viễn cảnh xấu trước mắt. đã cập nhật » Phần 2: Từ những khó khăn chuyên môn… đã cập nhật » Phần 3: Đến khó khăn do điều kiện tự nhiên. đã cập nhật » Phần 4: Những khó khăn được khắc phục. đã […]