Trải nghiệm công nghệ sản xuất phim dưới nước với Chasing Coral

» Phần 1: Ý tưởng làm phim xuất phát từ một viễn cảnh xấu trước mắt. đã cập nhật
» Phần 2: Từ những khó khăn chuyên môn… đã cập nhật
» Phần 3: Đến khó khăn do điều kiện tự nhiên. đã cập nhật
» Phần 4: Những khó khăn được khắc phục. đã cập nhật
» Phần cuối: “Tiếng kêu cứu của thiên nhiên” và sức lan toả của bộ Phim. đã cập nhật

Post Author: Tu Vo