microsoft Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Microsoft Tung Ra Course Dạy AI Generative Cho Người Mới

Toàn bộ phần nội dung được công bố trên Github https://github.com/microsoft/generative-ai-for-beginners Toàn bộ phần nội dung có 18 bài, mỗi bài sẽ có chủ đề riêng để người mới tự theo dõi. Ngoài ra còn có cả cộng đồng để trao đổi thông qua Discord channel chính thức. Microsoft cũng rất hào phóng để công […]