tự động hóa Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Trí tuệ nhân tạo có thể thay thế công việc thủ công?

Chỉ số ít ngành công nghiệp không bị đe dọa bới sự can thiệp quá mức của tự động hóa. Nghe qua có vẻ đáng sợ nhưng bạn không cần lo lắng. Theo McKinsey Quarterly, tính năng tự động hóa có thể sẽ loại bỏ rất nhiều nghề nghiệp trong thập kỷ tới hoặc nó […]