robot Archives | chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Deep Learning Thay Đổi Cuộc Sống Ra Sao?

Deep Learning Thay Đổi Cuộc Sống Ra Sao? (phần 1) Các phát minh khám phá của thập kỷ trước hiện nay đang truyền nhiệt cho cả ngành công nghiệp máy tính và sẽ sớm có sự thay đổi ở các doanh nghiệp tại Mỹ. Trong bốn năm qua, người đọc chắc chắn sẽ không còn […]

Robot Dệt Cấu Trúc Kiến Trúc Treo Trên Tường Chịu Lực

Tại điểm giao giữa hai mặt phẳng, các robot dệt gặp nhau để hợp tác quá trình dệt. Mỗi con robot sẽ nhận thử thách dệt một nữa thiết kế. Các thợ dệt robot thực hiện vuông góc với mắt đất, trên hai trục khác nhau, đồng thời hai trục này cũng vuông góc với […]

Thiết Bị Robot Trợ Giúp Người Bị Liệt Di Chuyển – Exoskeleton

Một thiết bị mới được sáng chế với mỗi lần sạc trong 7 tiếng sẽ giúp người bị liệt có thể di chuyển, các loại địa hình thành phố đa dạng sẽ giúp đỡ cơ thể, Được gọi là Robot mang theo trên mình được. Theo như nhà thiết kế công bố, thiết bị sẽ rẽ […]