videocopilot Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Video Copilot Dot Net Một Huyền Thoại Về Tutorial After Effects VFX Action Xịn Xò

Từ những năm 2007, những lần đầu tôi biết đến VideoCopilot, từ sau dịp tết 2006 -> 2007, mỗi lần câu nói vô cùng mạnh mẽ và cũng là cái câu nói mà mỗi lần ra video là làm xáo động giới motion graphics, After Effect artist/designer tạo hiệu ứng hành động visual effects kỹ […]