Thủ Pháp Điện Ảnh Trong Phim Hoạt Hình “Legend of the Guardians” – Lighting of…and with…FX

Lighting  với FX

“Legend of the Guardians” là một bộ phim kỷ xảo hạng nặng. Gần như không có một cảnh nào trong phim không có sự can thiệp của FX từ hiệu ứng khí quyển chẳng hạn như sương mù và khói đến những cơn mưa xối xả, cháy rừng dữ dội và điện từ.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa bộ phận FX và Lighting / Comp là rất cần thiết vì những lần chiếu sáng đều ảnh hưởng đến FX hay tạo ra ánh sáng và cả sự hòa hợp của các yếu tố FX đều quả thực là một thử thách mang tính kỹ thuật và sáng tạo. Một thử thách đặc thù đó là sự hòa hợp giữa nhân vật và các yếu tố khác vào hiệu ứng volumetric chẳng hạn như những đám mây và khói và dẫn đến việc phát triển quy trình làm việc theo Deep Compositing và đã được đội ngũ composition do Julien Leveugle giám sát thực hiện.

Deep compositing cho phép tối ưu về độ sâu và và độ mờ (deepopacity) và đôi lúc bao gồm cả thông tin về màu sắc (deepcolor) được tạo tại thời gian render như Arbitrary Output Variables nhằm tích hợp chính xác các yếu tố giao nhau với độ sâu với độ mờ khác nhau mà tại đó điều này không tương thích với tiêu chuẩn kỹ thuật 2D compositing.

(Trái ngược với những điều từng thấy trên internet, chúng ta thật ra không “sáng chế” ra deep compositing hoặc đã từng nói là tự mình sáng tạo ra nói. Điều chúng ta thực sự làm chỉ là sự bổ sung dựa trên các concept mà người khác phát triển và qua các bài báo mà họ chia sẻ. Thực ra, đây dường như là sự giao thoa giữa lý thuyết và thực tiễn từ nhiều doanh nghiệp hoạt động cùng một lĩnh vực tại thời điểm tương tự nhau. Sự phát triển to lớn này tại Animal Logic đều do Chris Cooper Johannes Saam thực hiện và họ đã chia sẽ tại Academy Sci-Tech Award năm 2013 về những đóng góp của họ đến sự phát triển, bổ sung và áp dụng Deep Compositing vào ngành công nghiệp. Chuyên gia hiệu ứng, Colin Doncaster, đã thể hiện rất tốt bản chất của quy trình này tại video of the awards presentation)

Post Author: Tu Vo