Thủ Pháp Điện Ảnh Trong Phim Hoạt Hình “Legend of the Guardians”

» 1. Mở đầu.
» 2. Nghệ thuật và Ánh Sáng.
» 3. Ánh sáng Mặt trời và Mặt trăng.
» 4.Kích cỡ.
» 5. Bầu không khí.
» 6: Phong cảnh.
» 7.Chiaroscuro.
» 8. Rim Light và “Shatner” Light.
» 9. Skip Lighting.
» 10. Silhouette.
» 11. Chiếu sáng Đôi mắt.
» 12. Nguồn Sáng Mềm.
» 13. Lighting với FX
» 14. FX Thụ Động.
» 15. FX Chủ động.
» 16. Quy trình DI.
» 17. Lensing, Layout và Stereoscopic.

Liên kết bài gốc

Tôi là Lighting Supervisor and DOP với các phim hoạt hình điện ảnh. Công việc gần nhất là phim hoạt hình điện ảnh “The Lego Ninjago Movie” và “The Lego Batman Movie“. Trước đó tôi chỉ đạo về ánh sáng phim “The Lego Movie” và “Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole“.

Tôi cũng đã trải qua rất nhiều dự án phim hoạt hình điện ảnh như là một nghệ sỹ về thiết kế ánh sáng

Thông tin từ tác giả

Craig Welsh là đạo diễn hình ảnh (DP) và giám sát về ánh sáng (lighting supervisor) điện ảnh trên các phim hoạt hình điện ảnh đồ họa. Hiện đang công tác ở Animal Logic

Trước đó Craig đã làm công tác nghệ sỹ thiết kế ánh sáng (lighting artist)/chỉ đạo kỹ thuật TD tại Sony Pictures Imageworks ở thành phố Culver, tiểu bang California trên dự án “Monster House”, “Surf’s Up”, “Cloudy With a Chance of Meatballs”, “I Am Legend” and “Speed Racer”, và trước đó là Lighting Artist tại công ty PDI/Dreamworks ở thành phố Redwood, CA với dự án “Shrek 2”“Madagascar”.

Trước khi làm với Animal Logic, Craig công tác như một chuyên gia về kỹ xảo hình ảnh trên nhiều dự án làm phim quảng cáo và cả phim điện ảnh nổi tiếng một thời “The Matrix Reloaded”.

Post Author: Tu Vo