Tổng Hợp Các Liên Kết Tải OpenVDB Miễn Phí

Mục tiêu để thực hiện một số thiết kế nhanh, trình bày ý tưởng và xoay sở với khách hàng gấp rút nếu bạn đang làm việc với những nghành cần thực hiện thiết kế desing nhanh. Sử dụng OpenVDB sẵn có trên mạng như mây, khói lữa mịt mù hay các mesh chất lỏng, sữa sẵn có sẽ giúp cho việc design nhanh chóng. Để sử dụng được OpenVDB thì bạn cần biết qua và dùng Blender, sau đó import các file OpenVDB vào trong Blender rồi render theo góc camera mong muốn.

Cách dùng Open VDB trong Blender:

 

Post Author: Vu Pham