openvdb Archives - chia sẻ bởi Làm Phim Quảng Cáo .TV

Khói Hơi OpenVDB Để Tải Về, Được 5 Pack

Đây là tài nguyên miễn phí đang được share trên gumroad, dạng OpenVDB có thể dùng cho mọi ứng dụng hỗ trợ tiêu chuẩn này cho volumetric như Blender 2.9, Unreal Engine, Houdini, Maya .. Sản phẩm của Between Two Pines, tất cả đều ở dạng animation với thiết kế kiểu hiệu ứng khói hơi […]

OpenVDB

Tài liệu hiểu về VDB mà hiện nay đang được dùng rộng rãi trong các DDC dùng để thể hiện và hiệu chỉnh volume. Hiện nay gọi là OpenVDB, (tải từ group facebook: https://www.facebook.com/groups/YeuFxTD/files/) SideFX đưa vào Houdini là một phần không thể thiếu hiện nay. Blender đang đưa vào dùng để ứng dụng Manta […]

Tổng Hợp Các Liên Kết Tải OpenVDB Miễn Phí

Mục tiêu để thực hiện một số thiết kế nhanh, trình bày ý tưởng và xoay sở với khách hàng gấp rút nếu bạn đang làm việc với những nghành cần thực hiện thiết kế desing nhanh. Sử dụng OpenVDB sẵn có trên mạng như mây, khói lữa mịt mù hay các mesh chất lỏng, […]