TVC Quảng Cáo Xe Bán Tải Hạng Nặng Dodge Ram – 2018

Hãng xe bán tải nổi tiếng Dodge Ram thông qua hình ảnh các nhân vật Bắc Âu – Viking để thể hiện việc bên bỉ và mạnh mẻ của sản phẩm 2018, không ngừng lại việc đó với bản phối âm vô cùng chất của Queen – We Will Rock You càng làm sôi động hơn cho chuyến hành trình vượt biển, vượt núi của nhóm dũng sĩ Bắc Âu trong đoạn sản xuất  TVC Quảng Cáo dành cho Super Bowl năm nay 2018

“Build For The Unexpected”
Post Author: Vu Pham