Unity 2019 Hỗ Trợ Ray Tracing

Nvidia đang làm việc rất hiệu quả với việc đưa ray tracing lên các dòng card mới của hãng RTX. Sắp tới sẽ có driver cho các dòng không phải RTX hỗ trợ Ray Tracing. Các phần mềm từ các hãng như Autodesk, Epic Games, Unity cũng liên tục được hãng phân phối để ra mắt giới lập trình, nhà sáng tạo. Dưới đây là Unity biểu diễn video kết hợp giữa phim video thực tế và CGI real time ray tracing rất hiệu quả mà nếu không tinh ý thật khó biết cái nào thật cái nào giả.

Unity gọi đó là High Definition Render Pipeline (HDRP)
Post Author: Vu Pham