VFX Artist Làm Ra Game FX Phục Vụ Sản Xuất Video Games

Sledgehammer Games là một trong các studios nổi tiếng với dòng game Call Of Duty, nói về VFX Artist, công việc đòi hỏi khá là bao quát nhiều kỹ năng như lập trình, các kiểu ngôn ngữ scripting theo engine, các am hiểu về mỹ thuật và kỹ năng đọc vị về thời gian trong animation (timming), làm các công việc liên quan đến shader, các kiểu phát triển dynamic (physical animation),… một loạt các công việc này đều nằm gọn trong bàn tay của VFX artist ngày nay (2023).

Một cái VFX cho game – tức FX real-time tốt sẽ là cái effects mà làm người chơi không nhận ra, nó hoàn toàn đan xen trọn vẹn (seamless) vào trong quá trình chơi giúp tăng cường trãi nghiệm.
Các công việc tạo ra FX trong game được tham khảo mọi thứ từ internet, video, sách vở để lên kế hoạch và tạo ra những cái FX bằng đủ mọi cách từ đặt đảo, nặng hình, kiến tạo làm sao miễn nó trọn vẹn vào trong cái level đó trong game.

Post Author: Vu Pham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *