VIA Rail Canada Commercial VFX Breakdown

 

Rodeo FX thực hiện video quảng cáo toàn bộ bằng CG nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập công ty vận tải – du lịch đường sắt VIA Rail Canada.
https://www.youtube.com/watch?v=kTKzGEEcQPE

Post Author: Luân Nguyễn