CG 101: Normal (Pháp tuyến)

Khi tạo mô hình 3D, máy tính cần phải biết rõ các mặt của một khối đa giác. Trong bài học này chúng ta sẽ học về Normals và những điều liên quan đến việc trưng bày các mô hình của chúng ta.
Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo