CG 101: Set Dressing

Trong bài học này chúng ta sẽ học về Set Dressing và cách sử dụng nó  hiệu quả nhất.

Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo