CG 101: Zdepth là gì và cách sử dụng Zdepth trong compositing

Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về Zdepth và hiểu phương thức ứng dụng của nó trong compositing.
Video được dịch và phụ đề bởi Lamphimquangcao.tv

Post Author: Tu Vo